2010-09-06

SÄPO får inte signalspana på islamister


"Sedan i maj får Säkerhetspolisen inte beställa signalspaning från FRA i sitt arbete mot terrorism och spioneri. För att kompensera det blir Säpo mer beroende av information från utländska underrättelse- och säkerhetstjänster. Säpochefen Anders Danielsson är bekymrad."

"I november presenteras ännu en utredning om att ge Säkerhetspolisen rätt till signalspaning. Justitieminister Beatrice Ask (M) säger att en ny lag inte får ta för lång tid

– det är inte bra för Sveriges samarbete med utländska säkerhets- och underrättelsetjänster.

Thomas Bodström (S) varnar däremot för snabba beslut."


Källa, Dagens Nyheter sidan 6 måndag 6 september 2010

Inga kommentarer: