2010-09-06

Elev i niqab problem för lärarhögskolan


"Nu har en elev med niqab börjat studera på lärarutbildningenStockholms universitet."

" – Det finns komplikationer med klädseln när man ska göra sin VFU verksamhetsförlagd utbildning (praktik, red:s anm.). Nästan ingen kommun eller skola, vad jag vet, tillåter niqab, säger Christian Edling, jurist och jämlikhetssamordnare på Stockholms universitet."

"Mie Josefson är studierektor på lärarhögskolan där en elev bär niqab.

– Eftersom det är en stor diskussion och vi är en del av Stockholmsregionen ville vi ta upp saken med våra lärare som möter studenten."


Källa, Dagens Nyheter sidan 12 måndag 6 september 2010:


DN vill intervjua den muslimska eleven i niqab, men hon har inte varit anträffbar.
I
I
Läs mer:

Inga kommentarer: