2010-10-01

Föräldrar litar inte på muslimsk friskolerektor


"Skolinspektion drar in Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätras tillstånd. Men skolan överklagar.

Föräldrar och elever vid rasar nu över den bristande informationen om skolans framtid."

" -Vi är utelämnade. På ena sidan har vi skolan, som självklart vill driva vidare skolan, och på andra sidan har vi Skolinspektionen, som säger att skolan inte uppfyller de krav som ställs på en friskola. Vi har ingen som kan ge en objektiv bild av vad det är som gäller, säger Nisse Sjöblom.

ABC: Hur ska man som förälder bli klok på vad som gäller när man står mellan de här två "sanningarna"?

-Då får man som förälder välja att lita på oss eller på skolans huvudman, som vi har kritiserat ganska kraftigt, säger Skolinspektionens Kjell Hedwall."


Källa, SVT ABC torsdag 30 september 2010:


Se ABC SVT Play 30/9 2010:


Rektor
Abdelghani Ibrahim
Telefon 076 3076777
E-post
abbe.ibrahim@internationaljustice.se

Källa, Internationella skolan för rättvisa och fred:
http://www.internationaljustice.se/sv/kontakt.html

Inga kommentarer: