2011-01-01

Skolminister kan stänga somalisk friskola


"Kun gaver fra muslimske kredse kan sikre medarbejdernes januarløn, siger skolelederen på en lukningstruet somalisk friskole."

"Uddrag fra Calamus Privatskoles værdi-grundlag:

Skolens formål er at give en undervisning, der står i mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Derudover tilbyder skolen undervisning i arabisk og vægter islamiske værdinormer."

"17 medarbejdere og 120 elever på den muslimsk-somaliske Calamus Privatskole Østerbro i København går et meget usikkert 2011 i møde.

Skolen er nemlig på flere måder lukningstruet.

For det første har Skolestyrelsen påpeget alvorlige fejl og mangler i undervisningens kvalitet.

Det kan betyde, at undervisningsminister Tina Nedergaard (V) i januar fratager skolen sit statstilskud og omgående lukker skolen, så eleverne skal finde nye skoler, og lærerne nye job."

Källa, Nyhedsavisen onsdag 29 december 2010:"Calamus Privatskole er en selvejende institution beliggende i Københavns kommune.

Skolen blev oprettet vinteren 1991 under navnet Den Marokkansk Danske Skole og fik i 2009 ændret navnet til Calamus Privatskole."

Källa:
Calamus Privatskole
Rønnegade 5
2100 København Ø
Tlf: 39 29 08 03
Fax: 39 29 08 03


Inga kommentarer: