2010-09-06

Första eleven i niqab på lärarhögskolan


"En elev med heltäckande slöja, Niqab, har börjat på lärarutbildningen i Stockholm. Men arbetsgivare och rektorer väntar sedan 1,5 år på ett vägledande beslut om Niqab från diskrimineringsombudsmannen (DO), skriver Dagens Nyheter."


Källa, TT måndag 6 september 2010:


Läs mer:Inga kommentarer: