2011-03-05

2 av 3 skolbarn på Rosengård är fattiga


"61,5 procent av barnen i Rosengård klassas som fattiga. I Södra innerstaden 48,5 procent. Av barnen i Husie och Limhamn-Bunkeflo är det 10,6 procent.

80 procent av Rosengårds femteklassare kan inte simma. Limhamn-Bunkeflo 7 procent."

Källa, islamiseringstidningen Sydsvenskan sidan C3 lördag 5 mars 2011:


Statistiken talar sitt tydliga språk. I de stadsdelar där islam breder ut sig i Malmö, ökar fattigdomen medan simkunskapen minskar. Ilmar Reepalu har förvandlat Rosengård till ett muslimskt U-land.

Inga kommentarer: