2011-03-01

Malmös antisemit stoppar judisk utbildning


"Malmö vill inte tillåta särskild grundskoleutbildning i judisk historia. Det är inte önskvärt att differentiera grundskolan ytterligare menar kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Ilmar Reepalu."

Källa, Dagen tisdag 1 mars 2011:


"Utbildningsdepartementet vill veta vad Malmö tycker om en särskild utbildning i grundskolan i judiska studier."

"Den judiska utbildningen föreslås innehålla judarnas kultur, historia, religion och traditioner, eleverna ska dessutom ha möjlighet att läsa jiddisch eller hebreiska. Brist på likvärdighet och rättssäkerhet inför gymnasieintagningen är två av Malmös skäl att säga nej, enligt stadskontoret.

Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu (S) skriver i sitt förslag till kommunstyrelsen att det även blir svårt att dra gränser"

Källa, Sydsvenskan sidan C6 tisdag 1 mars 2011:


Inga kommentarer: