2011-03-03

SDU fick rätt i anmälan mot riksdagsman Waberi (m)


"Waberi bröt mot skollagen?

I slutet av förra året anmälde SDU moderaternas riksdagsman Abdirizak Waberi till skolinspektionen för att bryta mot skollagen då han är rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan samtidigt som han är riksdagsledamot. Detta dubbelarbete skulle enligt vår anmälan vara ett brott mot lagen eftersom det inte ger den ”dagliga insyn i verksamheten” som stadgas att en rektor ska ha. Man kan även fråga sig hur det är förenligt med att sköta sitt riksdagsarbete genom att samtidigt vara rektor för en skola."

Källa, SDU torsdag 3 mars 2011:


Inga kommentarer: