2013-04-20

Kvällsposten hyllar Islamic Centers muslimska friskola


"MOSKÉ OCH SKOLA. Islamic Center i Malmö med moské och skola är ett bra exempel på hur religion blir en tillgång i samhällslivet. Foto: Christer Wahlgren":

http://www.expressen.se/ImageHandler.axd?imageFormat=secondColumn&guid=d0185785-39e8-40c6-8640-4e280372ae44

"Det kan inte uteslutas att en del muslimska församlingar har svårt att fånga de svenska muslimerna just för att deras företrädare har en ganska osmidig syn på islam och det sociala livet. Också i det perspektivet är det alltså troligen mindre klokt att fylla islamiska konferenser med influgna föredragshållare med fundamentalistisk syn eller en extremare politisk inriktning.
 
Ser man till Malmö finns det Islamic Center med moské och skola som undvikit att fastna i sådan avskildhet från det svenska samhället."

Källa, ledare i Expressen lördag 20 april 2013:
http://www.expressen.se/kvp/ledare/ledare-inte-dumt-med-andliga-intressen/


Jämför Kvällspostens naivitet och lösa tyckande utan faktagrund med riktiga källor inifrån Islamic Center:
http://jihadimalmo.blogspot.se/2008/03/det-totala-avsljandet-av-islamic-center.html


Inga kommentarer: