2013-04-05

Regeringen och Lärarnas Riksförbund urholkar lärarlegitimationen

Skolförstörarna Metta Flejkner och Jan Björklund vill att legitimerade lärare som har 0 högskolepoäng i ämnet de kvackar i ska få behörighet att undervisa i det ämnet bara för att de är 50 år:

"Erfarna, legitimerade lärare över
50 år ska få behörighet i ämnen som
de har undervisat i utan behörighet."

Källa, SVT Text fredag 5 april 2013:
http://www.svt.se/svttext/web/pages/112.html


"Regeringen aviserar idag förslag på ett antal ändringar i legitimationssystemet.
 
- Lärarnas Riksförbund välkomnar de förändringar som gäller ämneslärarna och ser regeringens förslag som en förutsättning för att legitimationsreformen ska kunna genomföras på smidigt och pragmatiskt sätt.

- Vi välkomnar förslaget om att äldre lärare med gedigen erfarenhet ska kunna fortsätta bedriva sin undervisning i ett enskilt ämne. Det är viktigt för verksamheten att legitimationsreformen genomförs på ett smidigt och pragmatiskt sätt, säger Metta Fjelkner.

En självklar utgångspunkt ska vara att läraren har lärarlegitimation och är behörig för merparten av den undervisning han eller hon bedriver."


Källa, pressmeddelande från Lärarnas Riksförbund fredag 5 april 2013:

http://www.lr.se/lararnasriksforbund/opinionochdebatt/pressmeddelanden.4.58a756071261d5f86948000200.html?url=1860026897%2Fny%2Fshow.php%3Fid%3D760708&sv.url=12.213457b31297e8943038000985


Läs mer:

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/04/05/larare-over-50-undantas-fran-leggkrav

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.1516401-nya-overgangsregler-for-lararleg

Inga kommentarer: