2013-04-17

Skånepartiets Herslow JK-anmäler åklagare


Skånepartiets ordförande Carl P Herslow har idag onsdag 17 april 2013 faxat en anmälan till justitiekanslern. Den gäller beslaget måndag 15 april 2013 av 200 böcker beslutat av kammaråklagare Henrik Rasmusson på Internationella åklagarkammaren i Stockholm.

Bloggen Muslimska Friskolan fick idag onsdag 17 april 2013 en intervju med Rasmusson som är specialist på immaterialrätt. Han kände inte till att han anmälts till JK. Kammaråklagare Henrik Rasmusson vill inte ge några kommentarer alls om att han anmälts. Han visade upp total likgiltighet.

Därefter fick bloggen Muslimska Friskolan en intervju med Henrik Rasmussons chef Lise Tamm. Hon är tillförordnad chefsåklagare och kammarchef för Internationella åklagarkammaren i Stockholm. Lise Tamm blir helt paff och utropar va! när hon får höra om kammarens beslut att beslagta en hel restupplaga om 200 böcker. Hon betonar att hon inte är insatt i ärendet och att kammaråklagare Henrik Rasmusson fattar självständiga beslut. Tamm vill inte kommentera att Skånepartiets ordförande anmält beslaget till JK, för att polisen inte velat acceptera att Herslow erbjudit sig att riva ut de få sidor i boken som misstänks vara upphovsrättsbrott.

http://www.aklagare.se/Sok-aklagare/Internationella-aklagarkammare/Internationella-aklagarkammaren-Stockholm/

Carl P Herslow har onsdag 17 april 2013 ringt tidningen Skånska Dagbladet och berättat om sin JK-anmälan.

Det Herslow vill få prövat är brott mot yttrandefriheten i regeringsformen. I anmälan har han bifogat Skånska Dagbladets nyhetsartikel från tisdag 16 april 2013 införd på sidan A11 onsdag 17 april 2013 i papperstidningen:

http://www.skanskan.se/article/20130416/MALMO/130419713/1004/-/husrannsakan-hos-carl-p-herslow


Onsdag 17 april 2013 erhöll JK faxet från Herslow. Det har fått diarienummer:

2739-2013-21

Hos JK handläggs ärendet av Fredrik Vogel.


Dessutom har Herslow gjort en protestskrivelse ställd till polisens inspektör Karl Gustav Kindh som arbetar på specialsektionen i Helsingborg med immaterialrätt

Karl Gustav Kindh säger i en intervju till bloggen Muslimska Friskolan, att det är normalt att beslag görs innan dom fallit. Om åtalet ogillas eller Herslow frias eller åtal ej väcks kommer beslaget att hävas. Då återlämnas de 200 böckerna till Herslow. Kindh säger att det var förundersökningsledaren Henrik Rasmusson som beslutade att alla böcker i restupplagan skulle beslagtas. Det finns ännu inget beslut om förundersökning ska leda till åtal, eftersom förundersökningen inte är klar. Kindh är polis från början och har vidareutbildat sig inom immaterialrätt. Kindh förklarar varför han inte gick med på Herslows erbjudande att riva ut de få sidorna som kan vara upphovsrättsbrott och få behålla böckerna för försäljning. Det beror på att det skulle kunna hävdas att böckerna är förstörda.


Herslow hänvisar i närradion till tidskriften Amelias senaste läsvärda artikel i nummer 9 år 2013 utgiven i april. I radion läser Herslow upp ett litet citat från den fruktansvärda islamiska könsstympningen:

"DOKUMENT
• Journalisten Abigail Haworth var gravid i sjätte månaden när hon bevittnade en masskönsstympning i Indonesien. 248 flickor klippets i underlivet som på löpande band. Läs hennes helvetesskildring."

Källa:
http://www.amelia.se/Tidningen/Sa-ar-den-nya-mamman-Nya-amelia-med-mammaspecial


Nyheten om husrannsakan mot den islamkritiska boken har tryckts i alla dagstidningar. Dock bojkottas nyheten helt av bloggen Avpixlat som vägrar skriva om Skånepartiet eller nyheter som bloggen Muslimska Friskolan grävt fram. Avpixlat är nämligen inte alls intresserat av islamkritik. Avpixlat vill bara ha pengar från kontot som järnröret Kent Ekeroth i SD ställer upp med så länge Avpixlat skriver som han vill. Därför stängde Avpixlat också den islamkritiska samlingssidan Motvarnet.nu. Avpixlat är på detta vis ett hot mot islamkritiken och hjälper i stället fram islam genom sin censur av islamkritiska nyheter.


Läs om bakgrunden till bokbeslaget här:
http://muslimskafriskolan.blogspot.se/2013/04/polisen-beslagtog-bocker-om-islam-hos.html

Inga kommentarer: