2013-04-15

Skolinspektionen struntar i om muslimsk friskola förskingrat skattemiljoner


"Efter mycket om och men stängdes Jasminskolan, som var en muslimsk friskola i Norrköping. Detta efter att Skolinspektionen hittat en mängd anmärkningar på skolans verksamhet. En av dessa anmärkningar gällde hur skolan använde sina tilldelade pengar.

Detta är inte första gången i historien som en friskola har varit tvungen att stänga. Men det finns aspekter av friskolans verksamhet som är anmärkningsvärda och måste kritiseras - trots att skolan nu är stängd.
 
Norrköpings Tidningar skrev i går på nyhetsplats att Skolinspektionen begärt in uppgifter om hur skolan har använt sina - eller snarare skattebetalarnas - pengar, men några sådana uppgifter har inte kommit in. Eftersom skolan numera är stängd har inte Skolinspektionen för avsikt att gräva mer i frågan. Då skolan drevs av en förening så kan styrelsen få ansvarsfrihet på årsmötet. Det är alltså svårt att peka ut någon skyldig."


Källa, ledare i Norrköpings Tidningar 10 april 2013:
http://www.nt.se/ledare/default.aspx?articleid=8486004

Inga kommentarer: