2013-04-09

Skolverket ger 42 500 kronor till Islamic Center


Den muslimska friskolan Ögårdsskolan i Malmö får 42 500 kronor i bidrag av Skolverket för att den stora moskén ska utbilda en förstelärare:

Karriärtjänster för lärare, bidragsramar 2013
Huvudmän som tilldelas 0 förstelärare kommer kunna ansöka ur bidragspotten och kan
beviljas statsbidrag för högst en förstelärare.


Kod Namn Antal förstelärare per bidragsram Bidragsram/ Bidragspott


8460039251 Islamic Centers Församling 1 42 500


Källa, sidorna 1 och 18 i Skolverkets dokument tisdag 9 april 2013:
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.195460!/Menu/article/attachment/Bidragsramar%202013_NY.pdf


Läs här om hur många karriärtjänster som delas ut:
http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/04/05/sa-manga-karriartjanster-far-din-kommun

Inga kommentarer: