2013-05-19

Försvarsmaktens befälsutbildning framarbetad på Islamic Center


Citat från Twitter 1 november 2012:


Nu sitter vi dag två med försvarsmaktenmoskén i Malmö, för att fortsätta arbeta fram likabehandlingsutbildning till befäl.


I styrelsen för Malmös moské där Försvarsmakten tagit fram sin befälsutbildning för 60 officerare sitter en libysk spion:

"Den libyska organisationen World Islamic Call Society som äger den stora moskén i Malmö har enligt uppgifter i Holland kopplingar till den libyska säkerhetstjänsten. En av personerna i Islamic Centers styrelse har pekats ut som underrättelseofficer av holländska myndigheter."

Källa:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=3472643


Försvarsmakten förlägger framtagningen av befälsutbildningen i Islamic Centers lokaler, som ägs av Libyen:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/mosken-i-malmo-ags-av-libyer


Banar Sabet som konsulterats av Försvarsmakten för sin roll i Svenska Lottakåren sänder sin bröllopsklänning till sin kontakt i Libyen:
https://twitter.com/BanarSabet/status/336558752641740800


Bild på Banar Sabets bröllopsklänning i maj 2013:
http://instagram.com/p/ZOU8lnmwCh/#Likabehandlingsutbildningen för militära befäl arbetade Militärhögskolan och mångfaldsföretagaren Banar Sabet fram på Islamic Center, som enligt Dagens Juridik hyser en homofientlig imam:
http://www.dagensjuridik.se/2011/03/homofientlig-imam-far-fortsatta-som-namndeman


Upprördheten sprider sig över det pågående projektet som sträcker sig över åren 2012 och 2013:


"Vad ni kanske inte vet är att denna Banar Reza, (som även är samma person som Banar Sabet och kallar folk för rasister i sin blogg och retar sig på Sverigedemokrater) är Twitterväninna med BanaBisrat, hon som i natt twittrade ”KAOS I HUSBY HATAHATAHATAAAAAA POLIS GRISEN TILLS DAGEN JAG DÖR…” angående invandrarkravallerna i Husby som vi tidigare skrev om i natt."

Källa, Exponerat måndag 20 maj 2013:
http://www.exponerat.info/svenska-forsvarets-utbildning-for-befal-kommer-fran-islamic-center/

Avpixlats Newsdesk:
http://avpixlat.info/newsdesk/farsvarsmaktens-befalsutbildning-framarbetad-i-kriminell-moske

Flashbacks forum:
https://www.flashback.org/t2146483

Swedish Defense Leagues Facebook:
https://www.facebook.com/SwedishDL/posts/518608234872659

Exponerats Facebook:
https://www.facebook.com/Exponerat.info/posts/543503582354940


Försvarsstaben och Försvarsmakten har nervöst läst denna bloggpost, vilket framgår när man trycker på länkarna där det står muslimskafriskolan.blogspot.se:
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-21 16:45:11 - Försvarsstaben
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-21 14:59:44 - Försäkringskassan
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-21 14:02:32 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-21 14:00:44 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 18:28:59 - Riksdagen
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 16:09:50 - Kriminalvården
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 16:06:08 - Försvarsmakten
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 13:52:27 - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 13:30:02 - Försvarsmakten
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 12:49:05 - Försvarsmakten
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 10:12:39 - Domstolsverket
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 09:07:29 - Försvarsmakten
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 08:50:14 - Försvarsstaben
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 08:49:53 - Försvarsstaben
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 08:49:26 - Försvarsstaben
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 08:30:41 - Försvarets Materielverk (FMV)
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 08:30:36 - Försvarsstaben
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 08:25:00 - Försvarsmakten
muslimskafriskolan.blogspot.se2013-05-20 08:21:11 - Försvarsstaben


Egenföretagaren Banar Reza i Kista fick hösten 2012 som konsultuppdrag att arbeta fram Försvarsmaktens likabehandlingsutbildning till befälen.


Banar Reza Strategic Consulting:
http://www.allabolag.se/830223JQKJ/Banar_Reza_Strategic_Consulting


Banar Reza går även under namnet Banar Sabet efter sitt giftermål med persisktalande Peyman Sabet:
http://se.linkedin.com/pub/peyman-sabet/14/41b/809


Banar är enligt sin blogg troende muslim och feminist. Hon kallar folk för rasister i sin blogg och retar sig på sverigedemokrater.


Bild på Banar Reza, senare gift som Banar Sabet:
http://banarreza.com/wp-content/uploads/2013/02/20130202-174255.jpg


Bloggen Muslimska Friskolan fick söndag 19 maj 2013 en intervju med henne angående hennes twittrande. Banar berättar att Arbetsförmedlingen är huvudarrangör och betalar med skattepengar. Försvarsmakten kontaktade Banar för att ge henne uppdraget. Mera precist är det Militärhögskolans befälsutbildning som avses berättar Banar:

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Forband-och-formagor/Skolor/Militarhogskolan-Karlberg-MHS-K/


Befälsutbildningen utformades i Malmös moské. Befälen har sedan utbildat utomeuropeiska arbetslösa, främst muslimer, till svenska soldater i Boden och på andra orter runtom i Sverige, samtidigt som de erhållit gratis skolutbildning. Allt betalt av Arbetsförmedlingen i projektet Öppen Dörr, enligt Banar Rezas Instagram och Twitter 2012 och 2013 återgivet längre ner i denna bloggpost.

Sammanlagt 60 militärbefäl runt om i landet har tvingats ta del av Banar Rezas mångfaldsutbildning som hon arbetat fram på Islamic Center tillsammans med Försvarsmakten:

"Nu har jag åkt runt i tre städer och sammanlagt utbildat ett 30 tal personer i likabehandling inom Försvarsmakten. De som utbildas är befäl som ska arbeta med ett projekt kallad ”öppen dörr”. Jag kommer under den här veckan utbilda ytterligare 30 till. En utbildning som bygger lika mycket på värderingar, fördomar, kunskap som grupp utveckling.

Jag och mina kollegor inleder alltid utbildningen med att fråga om förväntningar och farhågor. Det är inte alldeles ofta, som de vi utbildar ifrågasätter utbildningens namn; Likabehandling. Särskilt när utbildningen är beordrad och ej valt av egen intresse."

Källa:
http://banarreza.com/?p=90


Banar Reza berättar hur mångfaldsutbildningen hon arbetar fram i Malmös moské gör att hon lever lyxliv på skattebetalarnas bekostnad med hjälp av gratis hotellrum, gratis hyrbil samt gratis flygresor. Sedan ska militära befäl tvingas på utbildningen och arbetslösa muslimska ungdomar värvas:

http://banarreza.com/?p=84


Banar berömmer hur hon i Arbetsförmedlingens projekt Öppen Dörr träffat en svensk major som på bilden bredvid henne, ägnar sig åt att baka åt arbetslösa utomeuropeiska flyktingar:

"Världens bästa bakande, flykting omhändertagande Major!"

Källa:
http://instagram.com/p/R0N_wVmwKn/#

https://twitter.com/BanarSabet/status/266944127634128896

http://instagram.com/p/R0OAtXmwKp/#

https://twitter.com/BanarSabet/status/266944157396893698

https://twitter.com/BanarSabet/status/280923738596331520

https://twitter.com/search?q=%23oppendorr&src=hash


Efter krav från muslimska rekryter könssegregeras utbildningen och boendet:

"Då utbildningens målgrupp främst avser ungdomar är det inte självklart att föräldrarna accepterar eller tillåter idén om blandning inne på logementen. Utifrån intervjuerna med två anställda instruktörer nämns i första hand elever som av religiösa skäl föredrar separat boende. Att inte kunna erbjuda detta skulle inbegripa exkluderande praktiker."

Källa, Försvarsmaktens blogg om projektet Öppen Dörr 3 januari 2013:
http://blogg.forsvarsmakten.se/fmubloggen/oppen-dorr/


"Ni förstår muslimer är lögnare och har kriminella gener. Vad spelar krig och svält för roll när världen håller på och tas över av muslimfödande huliganer."

Källa, Banar Rezas blogg 3 januari 2013 där Banar retat upp sig på sverigedemokraten Annika Rydh:
http://banarreza.com/?p=120


"Försvaret gläds åt mångfaldsprojekt trots avhopp

Publicerat: onsdag 13 februari kl 12:01, SR International på svenska

Under vintern har flera hundra ungdomar med utomeuropeisk bakgrund fått prova på livet som soldat, samtidigt som de kunnat läsa upp skolbetyg. Nu är projektet avslutat, och både försvaret och arbetsförmedlingen är nöjda, trots att hundra av de 400 som fanns med från början hoppade av.

Ghahraman Bashar slutade efter tre dagar, när löften som gavs på Arbetsförmedlingen inte infriades.

– De sa att jag inte kommer få något betyg i svenska A. Du behöver två, tre månader till av studier för att du ska få Svenska A-betyg, sa de. Och därför blev jag förbannad, säger Ghahraman Bashar.

Det finns för få soldater med invandrarbakgrund i försvaret, och för att försöka råda bot på det sjösatte försvaret och arbetsförmedlingen projektet "Öppen dörr" i höstas. Ungdomar med utomeuropeisk bakgrund skulle i tio veckor få prova på hur det är att vara soldat på ett svenskt förband. Parallellt med det skulle de få läsa upp skolbetyg. Målet var att de efter utbildningen skulle kunna söka sig vidare till den tre månader långa grundläggande militärutbildningen, GMU, den som har ersatt värnplikten.

Men Ghahraman Bashar ansåg sig ha fått felaktig information på Arbetsförmedlingen."

Källa, Sveriges Radio International onsdag 13 februari 2013:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5441136


Enligt Sveriges Radios artikel ovan är det den ökända Försvarshögskolan som utvärderar projektet:

"På Försvarshögskolan håller man som bäst på att utvärdera projektet, men redan nu pågår förberedelserna för nästa omgång, som startar i september. Då ska 300 nya ungdomar med utomeuropeisk bakgrund få prova på soldatlivet samtidigt som de har chansen att läsa upp betyg"

Läs mer om Försvarshögskolans ovetenskapliga bravader här:
http://muslimskafriskolan.blogspot.se/search?q=F%C3%B6rsvarsh%C3%B6gskolan


Tillsammans med Försvarsmakten åkte Banar till Malmö, berättar hon för bloggen Muslimska Friskolan. Där besöktes olika instanser som arbetar med mångfaldsfrågor. Försvarsmakten och Banar bestämde sig för att befälsutbildningen behövde ha inspiration från en moské, eftersom ingen i Försvarsmakten bevistat någon sådan. Valet föll på brottsbelastade Islamic Center i Malmö som ägs av Libyen under historiskt inflytande av den störtade avlidne islamistdiktatorn Muammar Kadaffi. Sverige sände till och med stridsflygplan till Libyen under kriget där 2011:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/dennyaarabvarlden/libyen/article12772739.ab

http://www.mosken.se/

http://www.svt.se/nyheter/sverige/mosken-i-malmo-ags-av-libyer


Skattefifflet som enligt Försvarsmakten utgör lämplig arbetsplats för utformning av svensk befälsutbildning:

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/malmo-moskeledare-domd-for-bokforingsbrott

http://www.skanskan.se/article/20110217/MALMO/702169878/-/skattesmall-overklagas-av-islamic-center


Banar berättade vidare för bloggen Muslimska Friskolan att en kvinnlig lärare i Malmös stora moské arbetar deltid på den muslimska friskolan Ögårdsskolan och deltid i Islamic Centers moské:

http://ogardsskolan.se/


Lärarinnan guidade runt Banar och Försvarsmakten i Malmös stora moské. Banar twittrade 31 oktober 2012 och 1 november 2012 om hur hon och Försvarsmakten arbetade fram befälsutbildningen i Malmömoskén. 1 november 2012 twittrade Banar hur Arbetsförmedlingen betalade projektet. Som framgår av twittret är tanken att befälsutbildningen av svenska officerare ska inriktas på mångfaldsfrågor. Islamic Centers moské fick betalt. Som bildbevis la hon ut bilden från sammanträdesrummet ovan där Islamic Centers innergård syns:

https://pbs.twimg.com/media/A6iVby9CYAA4kpG.jpg


Banar vill inte berätta namnet på Ögårdsskolans lärarinna som är guide i Malmömoskén. Banar vill heller inte kontakta Sydsvenskan för en intervju om varför Militärhögskolans befälsutbildning arbetades fram på Islamic Center i Malmö. Sydsvenskan har just läst Banars twitter om befälsutbildningen i moskén. Banar önskar inte få fokus på sitt projekt i en tidningsartikel. Sydsvenskan ifrågasätter varför hon då twittrar så mycket om det.Läs twitterflödet från 31/10 och 1/11 2012 nedan:


Banar Sabet@BanarSabetnov 1

Nu sitter vi dag två med försvarsmaktenmoskén i Malmö, för att fortsätta arbeta fram likabehandlingsutbildning till befäl.

Inga kommentarer: