2013-05-18

Stängd muslimsk friskola lämnar efter sig halvmiljonskuld

 
"Det saknas drygt en halv miljon kronor för att alla skulder som Jasminskolan har ska kunna betalas. Allt av värde har sålts men det täcker inte skulderna."
 
"Det här är första steget av konkursen efter att Skolinspektionen stängde Jasminskolan. Då skolan lagts ner försatte sig Sommarens ekonomisk förening, som stod bakom Jasminskolan, i konkurs. Konkursförvaltaren har börjat med att reda ut tillgångar och skulder. Men hur föreningen skött sin bokföring har han inte granskat än. Det kan ta upp till ett halvår att gå igenom vid en konkurs.
Löneskulder uppgår till ungefär 600 000 kronor och leverantörsskulder till cirka 180 000 kronor."


Källa, Norrköpings Tidningar 2 maj 2013:
http://www.nt.se/nyheter/?articleid=8528223Inga kommentarer: