2011-03-07

Endast 13 % når kunskapsmålen på Rosengårdsskolan


"Skolorna i Rosengård får svidande kritik i en rapport från Skolinspektionen. 87 procent av eleverna på Rosengårdsskolan uppnår inte målen i alla ämnen.

Nu vill inspektionen att kommunen omedelbart vidtar åtgärder för att ta reda på varför resultaten är så dåliga."

Källa, SVT Sydnytt måndag 7 mars 2011:


"Eleverna flyr Rosengårdsskolan

Skolorna i stadsdelen Rosengård i Malmö får underkänt av Skolinspektionen. Värst är det på Rosengårdsskolan."

"2005 var 43 procent av eleverna som lämnade årskurs nio på Rosengårdsskolan behöriga till gymnasieskolans nationella program. 2010 var det bara 28 procent.

Under samma period har de elever som når upp till kunskapsmålen i alla ämnen har halverats, från 26 procent till 13 procent. Det betyder att bara drygt var tionde elev har fått en fullgod utbildning när de går ut nian på Rosengårdsskolan."

"Många elever söker sig bort från Rosengårdsskolan. Soraya Jozjani tänker inte sätta sina barn i skola i området.

-Eleverna där har ingen respekt för lärarna. Därför tänker jag aldrig sätta mina barn i skola här utan i en annan del av Malmö, säger Soraya Jozjani."

Källa, SVT Rapport måndag 7 mars 2011:


Se inslagen i SVT Play måndag 7 mars 2011:Superläraren Stavros Louca ger Rosengårdsskolans rektor Lars Birgersson skulden:

"På Rosengårdsskolan uppnår 87 procent av eleverna inte målen i alla ämnen.

Stavros Louca har själv besökt den aktuella skolan där SVT spelade in ett pilotavsnitt av "Klass 9A" för några år sedan."

" -Rektorn måste samla personalen och fråga dem vad de tror att situationen beror på. Sedan måste rektorn ut i klasserna och se hur undervisningen ser ut och intervjua eleverna. Kanske måste man helt göra om klasserna om de är för destruktiva. Dessutom måste skolan kalla till sig föräldrarna.

-Man måste göra något snabbt. För vad händer när de här barnen inte kommer in på gymnasiet. De riskerar att hamna på gatan."

Källa, SVT Rapport måndag 7 mars 2011:


"Listan på kritik mot den skola i stadsdelen, Rosengårdsskolan, som har sämst måluppfyllelse är lång. Rektorn kritiseras till exempel för att inte i tillräcklig utsträckning se till att lärarna arbetar utifrån de nationella målen, elevernas kunskapsutveckling utvärderas inte tillräckligt och studiehandledning på modersmål ges inte till alla som har behov av det."

"Rosengårds skolor sticker ut extremt mycket. Mycket sämre än så kan det inte bli i vissa avseenden. Särskilt tydligt blir det i kunskapsbilden när eleverna lämnar grundskolan, säger kommunsamordnare Cecilia Rösténius vid Skolinspektionen till TT."

Källa, TT måndag 7 mars 2011:


Ge den orimligt välavlönade rektorn för Rosengårdsskolan sparken genast, för att han utbildar Sveriges sämsta elever någonsin! Rektorns resultat är det sämsta i svensk skolhistoria. Den fege rektorn släpper dessutom inte in SVTs reporter på skolan, vilket framgår av TV-inslaget ovan.


"Därmed inte sagt att Malmö är en problemfri idyll. Här finns ekonomiska klyftor, boendesegregation, problemskolor och social utslagning. Igår kom en ny, dyster rapport från Skolinspektionen: bara 13 procent av eleverna på Rosengårdsskolan når målen i alla ämnen."
I
Källa. huvudledare i Sydsvenskan tisdag 8 mars 2011:
I
I
Fler artiklar:


Inga kommentarer: