2012-09-24

Anmälningen mot falafelvagnen som saknar bygglov

 
 
18 september 2012 upprättade stadsbyggnadskontorets Tony Jonasson en anmälan mot en falafelvagn. Den tillhör Bahaa Alkafree och saknar bygglov. Till anmälan finns en notering att ärendet är brådskande. Fastigheten finns på Enskifteshagen i Malmö. Fastighetsbeteckning är Innerstaden 130:7. Gatuadressen är Annelundsgatan 56 i hörnet av Norra Grängesbergsgatan.
Bagdad Falafel & Kebab heter falafelvagnen. Rubriceringen är olovlig placering av gatuvagn.
Innehavaren riskerar en sanktionsavgift på upp mot 10 000 kronor. Ärendet är brådskande för att vagnen inte ska hinna smusslas bort och ägaren neka till anklagelsen. Den har stått där i flera år utan bygglov.
 
Diarienummer är 2012-2289
 
Ärendet har överförts till bygglovsenhetens enhetschef för skyndsam hantering: 
BYGGLOVENHET
Michael Hedman
Enhetschef
Skriv till oss
E-post: Michael.Hedman@malmo.se
Tel: 040-342577


Media vägrar att skriva om ärendet.


Inga kommentarer: