2012-09-10

Miljöförvaltningens tillsyn vid Islamic Center idagIdag måndag 10 september 2012 gjorde miljöförvaltningen en blixttillsyn mot den makedonska lastbilen vid Malmös stora moské. Livsmedelsinspektören begärde att få se alla papper hos det utlandsregistrerade fordonet som säljer frukt och grönt. Det sker sedan september 2012 på Västra Skrävlinge kyrkoväg utanför Islamic Center. Kunder är mestadels moskébesökarna.

Det visade sig att Jordbruksverket utfärdat ett ambulerande tillstånd för långtradaren att sälja livsmedel vid tjugo olika tillfällen i Sverige. En man bosatt i Oxie utanför Malmö står bakom affärerna. Han importerar livsmedlen från Makedonien.

Livsmedelsinspektörerna kontrollerade lastbilen och fann att det fanns en kvast för att hålla rent. Den personliga hygienen samt toalettbesök utförs inne i moskén.

Miljöförvaltningen säger att det är upp till gatukontoret att få bort fordonet som saknar tillstånd att sälja på denna gata som är allmän väg. Samt att polisen ska ingripa mot tomgaskörningen.

Därför har gatukontoret i Malmö idag upprättat ett ärende om den makedonska lastbilen. Det har hamnat under upplåtelseenhetens tillsyn. Inspektion med handräckning av polis förväntas att ske inom några dagar för att avlägsna fordonet.

Ärendenummer hos gatukontoret:  299674

Lastbilen bryter alltså mot lagen när den säljer livsmedel på gatan och trottoaren. Uppsåtet är att undgå den avgift som torg tar för försäljning. Därmed är motivet brott för ekonomisk vinning på konkurrenternas bekostnad.

Inga kommentarer: