2012-09-09

Sydsvenskan kritiseras av journalister för reportage om Islamic Center"Ett talande exempel på tidningens brist på perspektiv (och även ointresse för konsekvenserna av det som publiceras) var serien
Haram - Förbjudet i islams namn
som publicerades i början av 2006. Den stort upplagda artikelserien om muslimer i Malmö pågick i sju dagar, varje dag med vänsterkryss på första sidan. Hela 17 av 23 helsidlor kopplade samman muslimer med terrorism och förtryck.

Rubrikerna löd
"Kiosken var en terrorbank",
"Terrorstämplade vill ta över Islamic Center",
"Extremister lockar vilsna tonåringar",
"Flickor hotas av åsiktspolis",
"Danska moskéer inspirerade terrormisstänkta".

Ett reportage över fyra sidor hade rubriken
"Djup splittring bland Malmös muslimer",
ett annat
"Kunskap är extremismens motkraft"."


Källa, Behrang Kianzad & Lasse Sandström: Sanningens många nyanser sidan 177, Carlssons förlag 2007

Inga kommentarer: