2012-09-03

Statliga arvsfondspengar avlönar imam

 

"Arvsfondsmedel säkrar imam-tjänst

 Sofia församling i Stockholm får över tre miljoner kronor ur Allmänna arvsfonden. Pengarna går till projektet Tillsammans för Sverige som sker med utgångspunkt i Fryshuset."

"Fryshusprojektet får 1,1 miljon årligen i tre år, ett av de större bidragen som Allmänna arvsfonden beslutade om vid sitt senaste möte. Pengarna kommer dels att gå till anställningen av imamen Othman Al Tawalbeh, dels till att nyanställa två ungdomskoordinatörer."

"Allmänna arvsfonden är en statlig myndighet som stöder projekt bland barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Pengarna kommer från avlidna som inte har arvingar genom släktskap eller testamente."


Källa, Kyrkans Tidning 28 augusti 2012:
http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/arvsfondsmedel-sakrar-imam-tjanst-0

Inga kommentarer: