2012-06-06

Bra krav från MXp om Motvärnets återupprättande


Bloggen Missional Experiences (MXp) framför idag rimliga krav i sex punkter om varför Motvärnet.nu bör återupprättas. Såväl bloggen Snaphanen som bloggen Muslimska Friskolan och bloggen Israel i Sverige delar MXps önskan.


"Centralstyrd eller bred och fri samhällskritik

(1) Rogers på Muslimska friskolan påpekande om att den stängda sidan Motvärnet bidragit till att många islamkritiska bloggar inte syns lika mycket som tidigare och att läsarsiffrorna halverats omvittnas av flera bloggar.

(2) Men den verkligen negativa effekten av att Motvärnet inte finns längre är att summan av islamkritik förminskats.

(3) Åtgärden med nedstängandet av Motvärnet liknar vad som skedde i den sovjetiska centralstyrda diktaturstaten. Allt skulle centraliseras i Sovjetstaten och Avpixlats del i att Motvärnet stängts, kan uppfattas som centralstyrt. Följden blir att många små islamkritiska bloggare försvinner i centralmaktens monopol.

(4) Sverigedemokraterna vinner ju ingenting på att islamkritikens bloggare har tappat Motvärnet som ett utmärkt hjälpmedel.

(5) Kent Ekeroth och Avpixlat har säkert sina skäl för att släcka ned Motvärnet. Men det vore oklokt att inte öppna Motvärnet. Så länge det är stängt kommer en skugga av centralstyrning vila över Avpixlat, och över partiet.

(6) Låt MXp få adresserna som fanns på Motvärnet och vi ansvarar för dess öppenhet alla till glädje. Vi är inte bara några få gnällpettrar som vill ha Motvärnet öppnat. Också en stor sida som Snaphanen har i e-post till MXp klart visat att man saknar den översikt av publicerade bloggposter som Motvärnet försåg bloggosfären med."

Källa, bloggen MXp nationaldagen onsdag 6 juni 2012:
http://missionxp.webblogg.se/2012/june/oppet-brev-till-kent-ekeroth-och-avpixlat-fra.html


"Visar 1 kommentar

Ralph Haglund, Information about Israel in Swedish

 Ja, jag har undrat vad som hände, verkade vara en långsam nertrappning. Jag var med i åratal, ett tag när jag hade problem med tillgången till min blogg slängde de ut mej, men när jag undrade så återinsattes jag. Men sen plötsligt var jag försvunnen igen, och ett halvdussin mail till dom förblev obesvarade. Deras form fungerade och var rätt överskådlig - så något motsvarande borde snarast sättas upp igen. Jag märkte ju att kanske 20% av bloggbesökarna kom via dem."

Källa, kommentar från bloggen Israel i Sverige hos MXp onsdag 6 juni 2012:
http://missionxp.webblogg.se/2012/june/oppet-brev-till-kent-ekeroth-och-avpixlat-fra.html#comment-548664240

Inga kommentarer: