2012-06-24

Muslimska skolor bredvid statliga i Togo


"Författaren William Grönlund har spenderat mycket tid i Togo tillsammans med sin fru Jenny och dera fyra barn, Ture, Myra, Tage och Algot. Togo har naturligt blivit ett andra hem, där familjen har ett hus,Villa Suédoise.

Utbildningssystemet är uppbyggt efter fransk förebild med en sexårig grundskola, som barnen börjar i, vid sex års ålder. Därefter kan eleverna gå vidare till en sjuårig påbyggnadsutbildning uppdelad i två stadier. All undervisning skall ske på franska medan de “naturliga” språken ewé och kabié förekommer, framförallt bland de yngre barnen som ännu inte lärt sig att prata eller förstå franska. Vid sidan av det statliga skolväsendet spelar kristna missionsskolor och muslimska skolor en viktig roll i utbildningen."


Källa, Tidningen Kulturen söndag 24 juni 2012:
http://tidningenkulturen.se/artiklar/litteratur/litteratur-portraett/12439-en-liten-pojkes-droem-om-att-fa-ga-i-skolan-intervju-med-foerfattaren-william-groenlund

Inga kommentarer: