2012-06-14

Personal på muslimsk friskola kan inte stava


Fanns det verkligen ingen svensk lärare på denna muslimska friskola, som kunde läsa igenom texten och rätta stavfel, särstavningar, felaktiga pronomen, versaler och böjningar samt meningsbyggnadsfel, innan den publicerades på hemsidan? Den lärare som skrev nedanstående text borde aldrig ha examinerats från lärarhögskolan, där bättre kunskaper i att skriva svenska krävs oavsett ämne. Det måste vara skrivet av en obehörig muslimsk lärare eller en muslim som fått bli lärare för att inte lärarhögskolan vågade underkänna och bli anmäld för diskriminering:


"Arabiska

Arabiska undervisning

Syftet med undervisningen i Arabiska språket är att ge eleven de färdigheter i olika brancher av språk, d. v. s. att ge dem färdigheter på att lyssna, tala, läsa och skriva så att eleven kan förbätra sig så småningom under den utbildningsnivåer för att nå den språklig nivån som sen kan användas som ett kommunication verktyg med andra, vilket ger en djup och mångsidig personlig utveckling hos barnet.

Vi vill darför att ge en generation av elever som kan kommunicera med olika vetenskaper på Arabiska. Vårt mål är att ansluta våra barn i västländer med Koran språket, som är källan till lagstiftningen och referens för varje muslim, vilket hjälper barnet att hålla sin identitetet samt har den kompetens för produktivt arbete i livet."

Källa, Växjö islamiska skola juni 2012:
http://www.viskolan.org/index.php/arabiska

Inga kommentarer: