2012-06-20

Europeiskt forskningsprogram om muslimska friskolor


"Hur ser vi på muslimska friskolor och användning av niqab i skolan? Och hur speglas samer i media? Det är frågor som forskare vid Stockholms universitet söker svar på i ett europeiskt forskningsprogram."

"Den andra svenska rapporten – om mångfald och tolerans i skolan – kom för ett år sedan och var skriven av Fredrik Hertzberg, lektor i pedagogik. Han studerade attityden hos främst lärare och skolledare inom två områden. Det första var inställningen till muslimska friskolor. Det andra var synen på att bära burka och niqab i den svenska skolan.

Motstånd mot slöja i skolan

Fredrik Hertzberg fann en viss tveksamhet mot muslimska friskolor. Moståndet var desto starkare mot att bära någon form av slöja för ansiktet inom skolan. Argumenten som lyftes fram var främst av pedagogisk eller praktisk karaktär – som att man bör kunna se ansiktet på läraren och eleverna. Argument för tolerans och jämställdhet har däremot inte haft framträdande roller. Enligt Fredrik Hertzberg framträder dock inte uttrycklig rasism."

"Skolan anses ha en viktig uppgift i att fostra eleverna till medborgare och skapa en samhällsgemenskap – och enlig många tillfrågade kan religiösa friskolor och religiöst motiverad klädsel motverka detta."


Källa, forskning från Stockholms universitet onsdag 20 juni 2012:
http://www.su.se/forskning/storre-forskningssatsningar/de-tar-tempen-pa-toleransen-1.93041

Inga kommentarer: