2012-06-22

Vänsternationells angrepp på muslimska friskolor


"Ofta ser vi nu även att muslimska friskolor öppnar på fler och fler ställen. Här bildas direkt en grogrund för islams synsätt och ett avskiljande från muslimerna från resten av det svenska samhället. De svenska muslimerna tar frivilligt avstånd på flera sätt från att integreras och bli en del av vårt sätt att leva. De vill vara ett samhälle i samhället.

Vi är emot att skolan privatiseras allt mer och friskolor etableras på allt fler orter. Vi vill ha en statlig enhetsskola med sekulär inriktning. Vi är än mer emot friskolor på religiös grund, oavsett om det är islam, kristendom eller judendom som är religionen bakom. Men muslimska skolor rotar allt mer det muslimska synsättet på kvinnor, demokrati och tolerans som inte är kompatibelt med det svenska synsättet.

När den muslimska delen av befolkningen vuxit sig ännu större. Kommer de kräva att dömas efter egna lagar, sharialagar då? Kommer de avskärma sig helt från det svenska samhället? Det är inget vi kan veta men i värsta scenario blir det så och om de någonsin blir till majoritet i Sverige, kommer de då i värsta scenario kräva sharia för hela befolkningen?

Vi ser en oroande trend, i religionsfrihetens namn att islam sprider sig i Sverige och nu också börjar rota sig. Det mest oroande är att om det väl rotar sig så kommer det bli svårt att göra sig av med det och med den påverkan islam får på svenska samhället som helhet.

När moskéer blir en oifrågasatt del av stadsbilden i varje stad och dhabiha är lika vanligt som allt annat i mataffären så är Sverige ett delvis muslimskt land.

Vi är generellt emot religion, av all sort. Vi vill minska den och ser helst ett bortdöende av judendom och kristendom ur svenska samhället. Den politiskt korrekta eliten vurmar dock för invandring och muslimer såpass mycket att de inte ifrågasätter de nackdelar detta för med sig.

Vi ställer därför dessa krav:

■ Sekularisera samhället, bygg inga nya religiösa byggnader. Nej till moskéer.

■ Öka djurskyddalagarna i Sverige. Förbjud dhabihakött och utförande av dhabiha.

■ Förbjud burqa och niqab i Sverige och hijab i svenska skolor.

■ Nej till religiösa friskolor. Förbjud etablering av muslimska skolor.

■ Motverka muslimsk påverkan på svenska samhället och att islam rotar sig i Sverige. Minska invandringen från muslimska länder."

 
Källa, Vänsternationell 17 maj 2012:
http://vansternationell.wordpress.com/2012/05/17/sekularisera-sverige-nej-till-islam-i-sverige/

Inga kommentarer: