2012-10-19

Islamic Center avråder från att polisanmäla hatbrott


"Räknat i antisemitiska och islamofobiska hatbrottsanmälningar per invånare är Malmö värst utsatt av storstadsområdena. "Hela samhället måste ta ett ansvar, vi och synagogan kan inte klara av det här ensamma", säger Bejzat Becirov, vd för Islamic center i Malmö."

"Bejzat BecirovIslamic center håller med. Myndigheterna måste ta ett större ansvar. Nästan varje dag hör han berättelser om att någon av medlemmarna i moskén utsatts för kränkningar, hot eller våld. Men att göra en polisanmälan är för de flesta inget alternativ.

– Det är ingen poäng, tycker de. Polisen lägger ändå ned ärendet.

Och att hjälpa medlemmarna med anmälan för att det ska synas i statistiken finns det inget utrymme i ekonomin för.

– Då hade vi varit tvungna att ha en person anställd som jobbar med det hela tiden. Att bara reparera all skadegörelse kostar redan för mycket.

Antalet hatbrott har också blivit fler, menar han.

– Tyvärr lever vi i en tid när det ökar istället för att minska. Det är väldigt bekymmersamt. Många medlemmar lever i konstant rädsla och skräck för att något ska hända när de går härifrån."


Källa, Skånes Fria Tidning 6 oktober 2012:
http://www.skanesfria.nu/artikel/94623

Inga kommentarer: