2012-10-15

Islamic Centers imam om omoraliskt nämndemannaskap"Det är omoraliskt om en person pratar med mig i förtroende och jag sedan går och dömer honom."

"Imamen Ayoub Chibli är både häktesimam och nämndeman i Malmö tingsrätt"

Källa, sidan 2 i Citys Skånes malmöupplaga måndag 15 oktober 2012:
http://np.netpublicator.com/netpublication/n70046217


Läs här hur Islamic Centers imam ifrågasätts som rättsosäker nämndeman:
http://muslimskafriskolan.blogspot.se/2012/10/islamic-centers-imam-ifragasatts-som.html

Inga kommentarer: