2012-10-02

Hitler Jugend används mot Islamic Center


Hitler Jugend används 1 oktober 2012 av en ny blogg, för att varna för den stora moskén vid Islamic CenterMalmö och dess VD Bejzat Becirov. Han är rektor för den muslimska friskolan Ögårdsskolan:

http://themuslimissue.wordpress.com/2012/10/01/the-saudi-manifesto-developing-an-islamic-state-in-sweden-secret-saudi-money-fund-mosques-and-schools/bejzat-becirov/

http://themuslimissue.wordpress.com/2012/10/01/the-saudi-manifesto-developing-an-islamic-state-in-sweden-secret-saudi-money-fund-mosques-and-schools/malmoe12mosque/

Inga kommentarer: