2012-10-10

Politiker lyfter fråga om falafelvagns bygglov



Ledande politiker i Malmös stadsbyggnadsnämnd från både s och m gör gemensam sak. Nu lyfter de frågan om falafelvagnen som saknar bygglov. En sanktionsavgift på uppemot 10 000 kronor kan bli reultatet.


Socialdemokraten Carina Svensson är ordförande för stadsbyggnadsnämnden:

http://www.malmo.se/fortroendevalda?url=-882496433%2Fpls%2Freg%2Fmandat%3FlpszDispatcher%3D1002%26lpszPol%3D1496&sv.url=12.4ecfe75e1245d916760800028199


Moderaten Stefan Lindhe är andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden:

http://www.malmo.se/fortroendevalda?url=-882496433%2Fpls%2Freg%2Fmandat%3FlpszDispatcher%3D1002%26lpszPol%3D468&sv.url=12.4ecfe75e1245d916760800028199


Dessa politiker i stadsbyggnadsnämnden kan fatta beslut i ärende 2012-2289 för fastigheten Innerstaden 130:7 där Bahaa Alkafrees falafelvagn står uppställd:

http://www.malmo.se/Kommun--politik/Om-oss/Forvaltningar--bolag/Stadsbyggnadskontoret/Politisk-ledning.html


Det är bygglovsenhetens enhetschef som försöker förhala sanktionsavgiften. Mot hans agerande reagerar de båda nämndspolitikerna.

Michael Hedman
Enhetschef
Tel: 040-342577

http://www.malmo.se/kommunpolitik/omoss/forvaltningarbolag/stadsbyggnadskontoret/stadsarkitektavdelning/bygglovenhet.4.76105f1c125780a6228800048038.html

Inga kommentarer: