2012-10-12

Tack Skånepolisen för ApegårdenEtt stort tack till personalen vid Rosengårds nyinvigda polishus som döpt om konferensrummet till Apegården, efter den stadsdels invånare som Skånepoliser tidigare benämnt Apajävel. Du modiga polis känner dig säkert undertryckt av dina chefer när du varje dag tvingas rycka ut till otacksamma medborgare av utlänsk härkomst i stadsdelen ApelgårdenRosengård, som du anser har fel namn. Hoppas fler poliskolleger på din station tycker som du och röstar bort kriminella nybyggare från landet i nästa val:

"Skylten till polisens konferensrum i den nya polisstationenRosengård i Malmö ändrades så att namnet Apelgården blev Apegården.

Sabotaget sker i samma stadsdel  där ungdomar i samband med oroligheter 2008 blev kallade för "apejävel" av en polis.

Sedan den händelsen har närpolisen i Rosengård jobbat för att återfå förtroendet bland de boende.

I det nya polishuset har rummens namn döpts efter områden i Rosengård. I samband med att personalen började flytta in i det nya polishuset tog någon bort bokstaven "L" från skylten till konferensrummet Apelgården."

Källa, SVT torsdag 11 oktober 2012:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/polisrum-fick-namnet-apegarden

Inga kommentarer: