2012-04-02

Därför startar Islamic Center TV-kanal


"Agora är namnet på ett interreligiöst projekt som under Malmöfestivalen under hösten ska lansera en tv-kanal. Projektet hoppas på att det ska visa en positiv bild av Malmös mångfald.

– Egentligen är allting möjligt med tv-kanalen, men vi vill lyfta fram goda exempel, visa sådant som är positivt och att det görs mycket bra här. Men också kunna diskutera om sådant som är svårt, säger Ann Aldén som sitter i styrelsen tillsammans med Bejzat Becirov vid Islamic Center och Frank Kelber vid judiska församlingen.

När man står på den gamla kyrkogården i Västra Skrävlinge där Ann Aldén är ärkebiskop och låter blicken vandra möts man av en moské ett hundratal meter bort. Ann Aldén, engagerad inom Agora, berättar att närheten till moskén är en klar fördel.

– Det här är en härlig kosmopolitisk stad där det finns mycket att göra. Vi har samarbetat under många år med Islamic center och haft mycket med varandra att göra genom bland annat gemensamma projekt, säger hon."

" – Och vi ska fungera som en humanitär organisation och inte som en polisiär, det här är inte ett jobb för myndigheter, säger Bejzat Becirov vid Islamic center.

Själva tanken på projektet började med att en imam som även arbetade som kultursekreterare på en mellanstadie­skola i Malmö gick i pension.

– Han var en fantastisk tillgång för oss. Vi lärde oss mycket om hur islamsk kultur fungerar, säger Ann Aldén och berättar att det var efter hans pension hon och Bejrat Becirov på riktigt började fundera över hur människor med olika religion skulle kunna mötas i staden."

"Bejzat Becirov vid Islamic Center tar också avstånd från händelserna i Toulouse och menar att det har ingenting med en ideologisk övertygelse att göra utan att det handlar om en människa som har en psykologisk störning.

– Tyvärr händer sådant här mot olika grupper när människor tappar kontrollen över sig själva. Det här är någonting som måste diskuteras så mycket som möjligt, man ska inte hålla tyst, säger han och jämför händelsen i Toulouse med Anders Behring Breiviks massmord i Norge."


Källa, Tro & Politik måndag 2 april 2012:
http://troochpolitik.se/?p=3042

Inga kommentarer: