2012-04-25

Islamic Centers nerbrunna moské inte prioriterad"På samma sätt skulle man kunna hävda att en nerbränd moské i Malmö – ett till synes stort ärende hos polisen – inte borde vara prioriterat och lyckligtvis inte heller prioriteras av opinionsbildare och stormakters sändebud. Om Malmös muslimer inte lyckas formulera att de känner sig obekväma med att utpekas som antisemiter, att få moskén nerbränd eller inte få arbete, då ens utseende inte är uppskattat av arbetsköpare, så är allt gott. Kampen mot rasismen förs ju bäst med hjälp om man tillämpar olika måttstockar på folk. Jag håller med NA: att Sverige behöver Hannah Rosentah hjälp är pinsamt."

Källa, författaren Pierre Gilly onsdag 25 april 2012:
http://pierregilly.blogspot.se/2012/04/pinsamt-for-sverige.html


Pierre Gillys bok Bombdiplomati:
http://www.bokus.com/bok/9789197749503/bombdiplomati-konsten-att-skapa-en-fiende/

Inga kommentarer: