2012-04-28

Irak öppnar muslimska friskolor i Norden


"Irak vill starta grundskolor i Sverige. Utbildningen ska ske på arabiska och riktas till barn med irakiskt ursprung.

I ett brev till utbildningsdepartementet skriver irakiska ambassaden att skolorna ska erbjuda undervisning på låg-, mellan- och högstadienivå och finansieras av irakiska staten."

Källa, SVT Rapport lördag 28 april 2012:
http://svt.se/2.22620/1.2788121/irak_vill_oppna_skolor_i_sverige


"Landets ambassadör tror att skolorna kommer att locka tusentals elever.

– Förr eller senare kommer många av irakierna här i Sverige att åka tillbaka. Då vill vi att de ska ha en utbildning som fungerar i Irak och att de kan arabiska. Språket är nyckeln för att lyckas, säger Iraks Sverigeambassadör Hussain Al-Ameri."

"Ambassadören uppskattar att det i Sverige bor omkring 250 000 personer med rötter i Irak. Ett problem är många av de yngre talar dåliga arabiska, hemspråksundervisningen till trots.

– Det gäller också mina egna barn. De talar inte speciellt bra arabiska och de kan inte läsa språket, säger han.

En sådan brist skulle en helt arabiskspråkig skola råda bot på. Att det skulle leda till sämre integration av barnen i Sverige tror Hussain Al-Ameri inte."

"Enligt planerna ska liknande skolor öppnas även i övriga Norden."

"Just nu ligger den irakiska skrivelsen på utbildningsdepartementets bord. Om ärendet går vidare blir det sannolikt Skolinspektionen som får pröva ansökan. Och där kan man redan nu peka på en rad problem med de irakiska skolplanerna.

– Det är naturligtvis inte omöjligt att starta en irakisk internationell skola, men huvudmannen måste bland annat visa att det finns en målgrupp som kan gå på skolan, säger Patrik Levin, undervisningsråd vid Skolinspektionen.

Den huvudsakliga målgruppen vid de nio internationella skolor som finns i Sverige i dag är elever som är bosatta här en kortare tid, exempelvis diplomatbarn.

– De flesta barn med irakiska rötter i Sverige tror jag inte kan räknas in i den kategorin, även om det brukar avsättas platser också för andra elevkategorier, säger Patrik Levin.

Ett annat villkor för att starta en internationell skola är att dess värdegrund inte på något avgörande sätt avviker från vad som gäller för den svenska skolan.

Det hör inte till vanligheterna att andra länder anmäler intresse om att starta grundskoleverksamhet i Sverige.

– Jag kan inte påminna mig att det har hänt tidigare, säger Patrik Levin."

Källa, Riksdag & Departement fredag 27 april 2012:
http://www.rod.se/irak-planerar-att-%C3%B6ppna-grundskola-i-sverige


Läs mer hos TT lördag 28 april 2012:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/irak-vill-oppna-skolor-i-sverige

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5085537

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/irak-vill-oppna-skolor-i-sverige_7116307.svd

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.929157-irak-vill-oppna-skolor-i-sverige

Inga kommentarer: