2012-04-07

Rosengårds fullmäktigeordförande cyklar


Ordförande för Rosengårds stadsdelsfullmäktige är socialdemokraten Andreas Konstantinides. Förutom sitt förtroendeuppdrag arbetar han heltid i Malmös stadshus. Han är en välmående och korpulent grek. Därför cyklar han till och från sitt arbete. Vid lunchtid kan du se honom bege sig iväg till möte eller restaurang på sin cykel som han parkerar vid trappsatsen på August Palms Plats 1.

Inga kommentarer: