2012-04-09

Kursstart i exorcism för muslimer


Hur många muslimer i Sverige är besatta av demonerna djinner?

" • Jinn och exorcism i islam (kursstart 22 april 2012, pågånde)"

Källa, Hikmainstitutet april 2012:
http://www.hikma.se/?p=p_318

Inga kommentarer: