2012-04-16

Islamic Centers undergrupper


"Enligt Islamic Center i Malmö beräknas dock antalet muslimer i Sverige idag vara kring trehundra femtiotusen i hela landet, vilket motsvarar cirka 4 % av befolkningen. Efter ett studiebesök där i april 2011 fick jag uppfattningen att Islamic Center i Malmö är en öppen organisation som satsar på integration och samarbete med andra organisationer, inte minst med Svenska Kyrkan i närområdet. På organisationens hemsida hävdas att den gemensamma grunden för deras arbete finns i Sverige. Därför satsar man kraft på det svenska språket som det gemensamma språket för Sveriges muslimer.Studiebesök i Moskén i Malmö april 2011 med Svenska Kyrkan i Rosengård i bakgrunden" :
http://www.tidningenkulturen.se/images/stories/2012/04/Frn_diskurs_till_vgledande_sanning.jpg

"Muslimer i Sverige är inte en homogen grupp av troende. De representerar högst varierande nationell och kulturell bakgrund något som tydligt framgår om man läser Islamic Centers i Malmös hemsida som skriver:

Islamic Center har vänt sig till muslimerna och till det svenska samhället överlag, men också till andra religiösa grupper i Sverige. Den vackra moderna moskén med sina faciliteter har främst blivit muslimernas gemensamma plats för bön. På så vis har den fyllt ett religiöst behov hos muslimer med varierande nationell och kulturell bakgrund i Sverige. Denna multietniska bakgrund har i sig skapat många problem. Det är svårt att nå ut till många olika språkgrupper med att få medel och endast en liten del av muslimerna har kunnat använda arabiska som gemensamt språk utöver böna språket. Därför satsar Islamic Center sina krafter på att få det svenska språket som det gemensamma språket för Sveriges muslimer. Då många inledningsvis haft problem med det svenska språket, har några av de större grupperna bildat undergrupper inom centrat, just för verksamheter av religiös-, ekonomisk-, social- och utbildande karaktär.

I Sverige har muslimerna tenderat att i första hand förankra en gemensam nationell och kulturell grund för att sedan föra in det islamiska arvet inom denna ram. Islamic Center verkar för att få de olika kulturella muslimska grupperna att arbeta tillsammans inom centret.

Målet med detta samarbete är att politiska frågor rörande enskilda muslimska länder inte bör tas upp i Islamic Center. Dessa bör i stället lämnas över till någon annan organisation. Den gemensamma grunden är islam och den gemensamma platsen är Sverige. Den politik som drivs inom centret har emellertid inte hindrat Malmös muslimer från att bistå med humanitär hjälp till krisdrabbade områden såsom Bosnien (Islamic Center i Malmö:
http://www.mosken.se/historik.htm )."


Källa, tidskriften Kulturen måndag 16 april 2012:
http://www.tidningenkulturen.se/component/content/article/177-veckans-artikel/11891-fran-diskurs-till-vaegledande-sanning

Inga kommentarer: