2012-08-02

Islamic Centers fängelseimam får allt fler till fredagsbönen


"Ayoub Chibli, imamen som möter intagna med muslimsk tro, säger att det skär i hjärtat att möta muslimer som begått brott."

"Han har en 80-procentig tjänst på Islamic Center i Malmö där han är familjerådgivare"

" – När jag började arbeta på fängelserna var det en liten grupp med muslimsk bakgrund. Idag samlar jag omkring 20-30 interner till fredagsbönen.

Förklaringen till det ökade antalet är så klart den växande invandringen.  

– Det finns en överrepresentation av människor med utländsk härkomst i fängelserna."

" – I  Sverige kallas det våldtäkt, men enligt islam ska man och kvinna ställa upp när den ena vill, allt för att undvika otrohet."


Källa, Kriminalvårdens personaltidning Runtikrim sidan 13 i nummer 4 år 2009:
http://www.scribd.com/doc/101732671/Untitled

Inga kommentarer: