2012-08-06

Islamic Centers imam klagar på socialbidrag


"Varför anstränger vi oss inte för att hitta andra vägar än bidragen för att försörja oss själva och våra barn? Socialbidraget är ju bara ett tillfälligt stöd och den sista utvägen. Bidraget får inte bli en permanent försörjning. Det är stor skillnad mellan bidraget som man får den 27:e i månaden och den heliga lönen som man beskattar. Är det inte sant att handen som ger är alltid är över den som tar?"

"Ayoub Chibli, Rosengård"

"Ayoub Chibli är fängelsepräst, familjerådgivare på Islamic center i Malmö och jobbar på Ögårdsskolan.

BILD: Ewa Levau"

Källa, Vårt Malmö nummer 4 år 2004:
http://www.scribd.com/doc/101730974/Untitled


Bilden som Ewa Levau tagit visar Chibli framför den muslimska friskolan Ögårdsskolan vid den stora moskén i Malmö:
http://htmlimg4.scribdassets.com/9ornwua6f41qlemj/images/1-8a80b52690.png


Kan man av ovanstående artikel ana att Ayoub Chibli träffat många socialbidragstagare bland Ögårdsskolans elevers föräldrar?

Inga kommentarer: