2012-08-09

Rosengårdsskolan kräver interkulturellt förhållningssätt av lärarna


Sveriges sämsta skola är Rosengårdsskolan i Malmö. När den söker medarbetare avkrävs lärare ett interkulturellt förhållningssätt. I klartext betyder det att dess lärare ska acceptera mångkulturen för att få anställning där. Lärarna ska underdånigt acceptera och finna det normalt att 100 % av skolans elever har invandrarbakgrund. Lärarna ska tycka det är normalt att alla svenskar flytt bostadsområdet Herrgården i Rosengård och skolan med sina barn i samma takt som islam brett ut sig där.

Så här står det i en färsk annons:

"Rosengårdsskolan söker klasslärare till årskurs 2"

"Du förutsätts ha ett välutvecklat interkulturellt förhållningssätt med erfarenhet av läraryrket."

"Vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i svenska som andraspråk."

Källa, VakanserRosengårdsskolan 2 augusti 2012:
http://vakanser.se/jobb/rosengardsskolan+soker+klasslarare+till+arskurs+2/

Inga kommentarer: