2012-08-05

Muslimsk sköterskas klädsel anmäld till socialstyrelsen


"Socialstyrelsen
Tillsynsenhet syd
Box 4106
203 12 MALMÖ

Ang. arbetsdräkt i patientnära verksamhet

För den åtgärd som därav må föranledas ang. ifrågasatt olaglig arbetsdräkt i patientnära verksamhet anmäles härmed ansvariga på Skånes universitetssjukhus (Sus) enligt följande.

I ett reportage i Sydsvenskan den 21 juli 2012, sidorna A8-9, finns en bild på undersköterskan M.A., under arbete på en av avdelning på Sus. Av bilden att döma synes undersköterskan inte vara reglementsenligt klädd då hon inte bär kortärmad arbetsdräkt. Bilaga 1.

Det kan noteras att Socialstyrelsen i yttrande till DO den 20 september 2006, dnr 33-04772/2006, bl.a. anförde att Socialstyrelsen ”inte känner till någon verksamhet eller något sjukvårdsområde där, för personal i patientnära arbete, långärmad arbetsdräkt rekommenderas som ett alternativ till arbetsdräkt med kort ärm”.

I ett tilläggsyttrande i samma ärende den 12 december 2006 framhöll Socialstyrelsen ”att arbetsdräkt med lång ärm i patientnära arbete är ett påtagligt hot mot patienternas säkerhet och därmed strider mot hälso- och sjukvårdslagens krav på att vården ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard. Någon möjlighet för vårdgivare att tillgodose enskilda anställdas önskemål om att bära långärmad klädsel vid patientnära arbete finns därmed inte”.

Det är ägnat att förvåna att ett av Sveriges namnkunnigaste universitetssjukhus inte tycks upprätthålla kravet på rätt arbetsklädsel i patientnära verksamhet. Den nu aktuella arbetsdräkten förefaller mera vara inspirerad av Sura 24:31 än av exempelvis bestämmelserna i SOSFS 2005:12.

I artikel 9 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgas om religionsfriheten. Enligt utslag från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna torde bärande av den nu aktuella arbetsdräkten inte kunna inrymmas under vare sig, vad domstolen benämner, forum internum eller forum externum utan faller under artikelns tredje led, och därmed inte omfattas av skyddet.

Malmö den 30 juli 2012.

Högaktningsfullt"


På bilden som anmälaren funnit i Sydsvenskan syns en muslimsk kvinna i slöja som bär för långa ärmar i sin yrkesklädsel som undersköterska på ortopediska kliniken:
http://www.sydsvenskan.se/ScaledImages/704x396/Images/DEKramadan_2.jpg?h=696aac060ae9fd65ad1d2eff48a19cb2&fill=False&cut=False


I artikeln lördag 21 juli 2012 berättar Sydsvenskan om den muslimska undersköterskan på SUS under den muslimska fastan:
http://www.sydsvenskan.se/sverige/vardagsfastan-en-del-av-jobbet

Tack för tipset och hör gärna av dig igen hur det går med anmälan!

Socialstyrelsen har i augusti 2012 registrerat ärendet under diarienummer 41033/2012 med rubriken:
Anmälan om fel i vården olämplig klädsel hos sjukvårdspersonal

Anmälan innehåller inga känsliga personuppgifter och kan efter sekretessprövning sannolikt lämnas ut till vem som helst. Tidningen Dagens Medicin har börjat undersöka ärendet som ännu inte fått någon handläggare.

Inga kommentarer: