2012-08-01

Malmös första muslimska friskolehögstadium blir komplettNu i augusti när höstterminen 2012 börjar, blir det första kompletta högstadiet på en muslimsk friskola i Malmö ända upp till årskurs nio klart. Skolsegregeringen är därmed fullbordad även i Malmö:

"Malmö Friskola är idag en fristående grundskola (Åk F-8) och en förskola med barn i åldrarna 3-6, med profil: Språk och Etik. Skolan grundades år 2001. Grundskolan växer och växer, HT2012 är vi "fullvuxna", då vår grundskola är en skola för elever i åk F--9." 

Källa, den muslimska friskolan Malmö Friskolas hemsida 1 augusti 2012:
http://www.malmofriskola.se/

Foton från Malmö Friskola:
http://www.malmofriskola.se/photobook.asp?pageid=255

Inga kommentarer: