2012-08-09

Kristen TV-kanal i Älmhult botade cancer


"Cancern försvann efter förbön

Sex gånger visade läkarundersökningen på cancer i urinblåsan, och lika många gånger fick Jan Widehov läggas in för operation. Men när Jan fick förbön genom Kanal 10 hände något, och när han kom till läkaren två veckor senare var all cancer borta.

– Jag är ett levande bevis på att bön fungerar. Idag är det Jesus som är min läkare, säger Jan."

"På röntgenplåtarna kunde läkaren se något mörkt uppe i blåsan, och undersökningarna gick vidare. Det visade sig vara en elakartad cancertumör, stor som en tennisboll, i urinblåsan.

Tumören opererades bort, men cancern kom ständigt tillbaka.

– Varje halvår var det återbesök, och varje gång så såg läkarna nya utväxter. Så det blev operation på operation, sex gånger.

Fick en Bibel

För några månader sedan kom Kanal 10 in i Jans liv.

– Jag tecknade ett abonnemang på Viasat och tittade runt bland alla kanaler. Då fastnade jag på Kanal 10 och den härliga sång och musik som fanns där.

Jan är en glad sångare som med sin kör ganska ofta sjunger i kyrkor, och sången på Kanal 10 passade som hand i handsken.

– Sedan började jag också titta på olika program, bland annat förbönsprogrammet Vi ber för dig.

Vid ett tillfälle uppmuntrade Börje Claésson tittare som inte hade någon Bibel att ringa in, så skulle Kanal 10 skicka en Bibel.

– Jag hade ingen Bibel, så jag ringde. Och någon vecka senare damp en Bibel ner i postlådan. Jag började läsa i den, och slog upp de Bibelställen som man pratade om på Kanal 10.

En kväll, under Vi ber för dig, ringde Jan också in och berättade om sin sjukdom. Han bad om en böneduk och fick förbön via teven. Veckan efter ringde han igen, och fick en ny böneduk.

– Jag tänkte att två bönedukar var väl bättre än en… Men jag lade böneduken på magen, och så var jag med i bönen. Börje läste upp mitt böneämne, att jag blivit opererad sex gånger, och så ropade han: Och nu räcker det! Då kände jag något rent fysiskt, det var som om det stack till.

Cancern borta

Knappt två veckor senare var Jan tillbaka hos läkaren för ny kontroll.

– Jag berättade för doktorn att jag kände mig i kollosalt bra form. Men sedan var det bara att lägga sig på britsen för undersökning. Läkaren gjorde en ordentlig undersökning, och så sa han:

Det är något märkligt som har hänt. Jag kan inte förklara det, men det finns absolut ingen cancer alls kvar i urinblåsan."


Källa, den kristna tidningen Inblick från småländska Älmhult sidorna 2 - 3 i nummer 2 år 2012:
http://www.inblick.se/Default.aspx?ID=53&PID=416&NewsID=481


Kanal 10 i Älmhult:
http://www.kanal10.se/

Inga kommentarer: