2012-11-05

Islamic Centers friskola bröt mot lagenSydsvenskan avslöjar idag att Ögårdsskolan bröt mot lagen. I sin artikel utelämnar islamiseringstidningen Sydsvenskan helt och hållet att skolan är en muslimsk friskola. PK-tidningen berättar inte heller att friskolan drivs av Islamic Center och ligger vid den stora moskén i Malmö. Anledningen är att vilseleda läsarna genom att bara berätta att friskolan Ögårdsskolan får kritik av Skolinspektionen. Det är Sydsvenskans journalist Claes Fürstenberg som står för mörkandet av skolans ursprung. Antagligen för att hjälpa fram islamiseringen av Malmö. Artikeln återfinns på sidan C3 i Sydsvenskan måndag 5 november 2012.

Emellertid skrivs det ut i artikeln att Ögårdsskolan bröt mot lagen. Därför riktar nu Skolinspektionen kritik mot skolan. Ärendet handlar om hur Ögårdsskolan vägrat ta emot en muslimsk pojke som börjat i årskurs 1 hos dem. Trots att samme pojke gått på skolan året innan i förskoleklass. Skolan fick problem med eleven direkt de första dagarna när han började i 1:an på lågstadiet. Då gjorde de sig av med honom i strid med skollagen. Enbart genom att kalla eleven för omogen. Men eleven har rätt att gå i skolan och rätt att gå i den skolan som haft honom i förskoleklass, trots att han tillhör en annan kommun som skolledningen anfört.

Märkligt att en muslimsk friskola ratar en muslimsk elev. Förklaringen kan vara att varken rektor Bejzat Becirov eller biträdande rektor Ann-Louise Wallner har rektorsexamen. Och varför importerar Ögårdsskolan i Malmö lågstadiebarn från andra kommuner? Är det för att segregera muslimska skolbarn från svenska elever? Ögårdsskolan har genom hela sin skolhistoria tagit emot en rad kritik för hur de brutit mot skollagen på olika vis. Förutom att rektorn som VD för Islamic Center dömts i tingsrätten för bokföringsbrott.

Inga kommentarer: