2012-11-25

Muslimska friskolor i ny doktorsavhandling


"Under 90-talet kommer integrationsperspektiv, bland annat genom frågan om muslimska friskolor."

"Alla borde komma och läsa islamologi i Lund."

Källa, City Malmö sidan 8 fredag 23 november 2012:
http://np.netpublicator.com/netpublication/n32205006


"I en undersökning visar Johan Cato att samhällets ledande opinionsbildare, tjänstemän och lag­stiftare fortfarande tilltalar och talar om en stor grupp medborgare på ett sätt som de aldrig skulle drömma om ifråga om andra. Tendenserna har varierat över olika perioder, men enligt avhandlingen har idéerna om annorlundaskap snarast tilltagit under senare år.

Johan Cato disputerar den 23 november på avhandlingen ”När islam blev svenskt: Föreställningar om islam och muslimer i svensk offentlig politik 1975–2010”.

Han har studerat material från riksdagen, Statens offentliga utredningar och utskottsbetänkanden och påpekar själv att doktorsavhandlingar inte precis brukar vara kioskvältare, men uttrycker samtidigt en förhoppning att hans forskning bidrar till förändring.

För det behövs.

Han beskriver i stora drag utvecklingen från 1974 och framåt:
– Från 1975 till slutet av 80-talet dominerade praktiska frågor som skolundervisning och religiös slakt. 90-talet handlade mycket om muslimska friskolor och på 2000-talet har vi sett mer av värderingsfrågor; islamism, antisemitism bland muslimer, islamofobi.
Han berättar att det i hela materialet finns en tendens att beskriva islam som något som är mycket annorlunda jämfört med det svenska, den tendensen ökade under 80-talet och ännu mer så i början av 90-talet.

– Men efter 2001 och terrordåden den 11 september accentueras bilden av muslimer som mycket annorlunda. Och det är uppenbart att det går att säga ganska grova saker, sådant som jag har svårt att föreställa mig att det skulle sägas om någon annan religion, säger Johan Cato."

Källa, Tro & Politik 29 oktober 2012:
http://troochpolitik.se/?p=4019


Avhandlingen har egen sida på Facebook:
http://www.facebook.com/permalink.php?id=132298493537199&story_fbid=366338776786415

Inga kommentarer: