2012-11-26

Peter Weiderud inbillar sig att muslimska friskolor gynnar integrationen


"Men ofta är det inte alldeles enkelt att vara i minoritet. Därför kan ibland religiösa friskolor, som lyder under svensk skollag, skolinspektion och följer svensk läroplan, vara bättre för integration. Det ger eleverna möjlighet att vara tryggare. Det visar erfarenheterna från till exempel muslimska friskolor för de första skolåren, och den anrika judiska Hillelskolan."


Källa, socialdemokratiska Tro & Politik måndag 26 november 2012:
http://troochpolitik.se/?p=4124

Inga kommentarer: