2012-11-10

SD protesterar mot ökade skattebidrag till Islamic Center

"Pressmeddelande SD Malmö rörande Dialogforum i Malmö stad


För mer information kontakta: Magnus Olsson 0709 130799

Malmö kommunstyrelses sammanträde idag har Dialogforum begärt en större summa pengar, för sin verksamhet rörande arbete med mänskliga rättigheter i Malmö. Dialogforum har begärt 350 000 kr för i år och 400 000 kr för kommande år.

Sverigedemokraterna har reserverat sig mot att bifalla detta ekonomiska medel med följande motivering. Vi anser arbete med mänskliga rättigheter av största vikt och idag är betydelsen av detta arbete högst påtagligt i Malmö. Detta mycket beroende på den ökade antisemitism som vi ser i vår stad. Vi säger dock nej till Dialogforums begäran då vi inte kan se någon adekvat verksamhetsbeskrivning, annat än några dagboksanteckningar. Vi kan heller inte finna något konkret utfört arbete, hos Dialogforum, annat än att man bedriver samtal mellan en handfull personer som representerar den judiska gruppen och islamic center. Arbetet med att hålla igång dialogen mellan representanter för dessa bägge grupperna är bra men kan inte motivera det stora ekonomiska medel som begärts. Sverigedemokraterna förespråkar att Malmö kommun försöker finna andra och mer effektivare vägar att komma till rätta med stadens problem gällande kränkningar av mänskliga rättigheter.

Med vänliga hälsningar

Magnus Olsson
Kommunalråd Sverigedemokraterna
Ledamot Partistyrelsen"


Källa, pressmeddelande från Sverigedemokraterna i Malmö onsdag 7 november 2012:
https://malmo.sverigedemokraterna.se/2012/11/07/pressmeddelande-sd-malmo-rorande-dialogforum-i-malmo-stad/

Inga kommentarer: