2012-11-13

Systematiskt miljonfiffel på muslimsk friskola


"Stiftelsen Dar Al Uloum som driver en friskola i Skäggetorp är skyldig staten över två miljoner kronor i arbetsgivaravgifter.
Det hävdar Skatteverket som också vill betalningssäkra tre miljoner kronor som tillhör en av stiftelsens företrädare.

Förvaltningsrätten i Linköping har sagt ja till Skatteverkets krav och stiftelsen och dess företrädare har nu tre veckor på sig för att svara på hur de ställer sig till beslutet.

Inte redovisat

Av utredningen framgår att mannen som är stiftelsens företrädare kan ha kommit över stora lönebelopp genom direkta uttag från kontot som stiftelsen inte redovisat arbetsgivaravgifter eller gjort skatteavdrag för."

"Skatteverket anser att de påstådda oegentligheterna i det aktuella fallet har varit omfattande och systematiska, vilket Förvaltningsrätten också tror. I beslutet om att frysa tillgångarna skriver domstolen:

"Skatteundandragandet synes vara omfattande. Undandragandet har vidare pågått under avsevärd tid och ger också en bild av ett systematiskt förfarande."

Totalt anser myndigheten att mannen måste betala 3 076 000 kronor extra i inkomstskatt för taxeringsåren 2010, 2011 och 2012. Utöver det krävs stiftelsen på 2 026 000 kronor för obetalda arbetsgivaravgifter under tre och ett halvt år."

Källa, Corren tisdag 13 november 2012:
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/misstankt-miljonfiffel-pa-friskola-6220859-artikel.aspx


Läs mer:
http://muslimskafriskolan.blogspot.se/2012/11/skatteverket-fryser-miljoner-pa.html

Inga kommentarer: