2009-07-08

Säpo avradikaliserar islamister i skolornaBloggen Fria Nyheter http://frianyheter.wordpress.com/ har funnit en intressant referens i Säpos senaste rapport till regeringen om politisk extremism 6 juli 2009:

"Våldsam politisk extremism - Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten"
Bland referenserna på sidan 190 i pdf-filen nedan återfinns följande:

"Säkerhetspolisen (2008b). Radikalisering och avradikalisering. Stockholm Säkerhetspolisen"

Källa:Rapporten finns inte publicerad på Internet, men är ett projekt som pågått i flera år. Enligt Säpos hemsida aktuellt under åren 2005 - 2008. Den 5 maj 2009 uppdaterar Säpo på sin hemsida att en av uppgifterna är att finna muslimer i skolor som radikaliserats till att bli extremister. Därefter ska Säpo och andra myndigheter i samarbete avradikalisera dessa elever:
Blott två dagar senare, den 7 maj 2009, uppdaterar Säpo sidan om radikalisering och avradikalisering igen. Då är uppgifterna om muslimska elever i skolan borttagen:
Jämför de båda versionerna nedan! Varför är avsnittet om radikaliserade i skolan borttaget i sista versionen? Varför är versionerna överhuvudtaget olika med endast två dagars mellanrum? Vem har petat i texten och varför?"Dialoger förebygger terrorism och extremism


Varför är vissa människor beredda att begå terroristbrott? Och vad kan få dem att sluta? Under flera år har Säkerhetspolisen drivit ett projekt för att försöka förstå och förklara radikalisering och avradikalisering.

Radikalisering är enligt Säkerhetspolisen den process som leder fram till att en individ eller grupp använder, främjar eller förespråkar våld i ideologiskt syfte. Syftet kan vara att införa genomgripande förändringar i samhället. Avradikalisering är den process som leder till att beteendet upphör.

Under de senaste åren har personer som radikaliserats — och är födda och uppvuxna i europeiska länder — legat bakom några av de mest uppmärksammade europeiska terroristattentateni modern tid: Madrid 2004 och London 2005. Radikalisering av framför allt unga personer är viktigt att motverka för att skapa ett tryggare samhälle. Genom dialoger med personer och organisationer kan Säkerhetspolisen bidra till avradikalisering.
Vårt arbete inom området ligger i internationell jämförelse långt fram. Metoderna för att bidra till avradikalisering är en central del av det brottsförebyggande arbete vi ansvarar för.

Uppstår i miljöer som förespråkar våld


Det finns många olika anledningar till att människor radikaliseras och det sker också på olika sätt och i olika typer av miljöer. Begreppet används ofta när man pratar om islamistiska miljöer som förespråkar våld, men Säkerhetspolisen har sett att samma process förekommer i andra politiska eller religiösa sammanhang. Oavsett om personer radikaliseras i en högerextrem vit makt-miljö, en vänsterextrem autonom miljö eller i en våldsfrämjande islamistisk miljö är likheterna påtagliga.


Det handlar om:


att personer upplever orättvisor, kränkningar och socialt utanförskap eller identifierar sig med andra som upplever det,


att attraheras av förenklade världsbilder där världen delas in i goda och onda krafter, och
känslan av att tillhöra en grupp med stark gemenskap och lojalitet, där man anser sig ha en plikt att kämpa på det godas sida — med våld om så krävs.

Polis, skolor och föreningar är avgörande


Säkerhetspolisen har dialoger med både enskilda individer och organisationer för att bidra till avradikalisering. Dialogerna sker regelbundet med närpolis, skolor och föreningar. Om flera samhällsfunktioner får kunskap om radikalisering kan det förebyggande arbetet ske på bred front. De är på så sätt avgörande för att motverka radikalisering och för att hjälpa personer ut ur våldsförespråkande miljöer.


Det är också viktigt att avradikaliserade personer upplever sig vara en del av det omgivande samhället. Men för att åtgärder som uppmuntrar till avradikalisering ska vara effektiva måste de bygga på frivillighet, dialog, personliga relationer och att fokus ligger på personernas beteende — inte deras tro, lära eller ideologi.

Uppdaterades: 2009-05-05"


Källa, Säpo 5 maj 2009:"Radikalisering och avradikalisering


Varför är vissa människor beredda att ta till våld i politiskt syfte? Och vad kan få dem att sluta? Säkerhetspolisen har under flera år drivit ett projekt som fokuserar på att förstå fenomenet radikalisering. En viktig del av vårt förebyggande arbete är att bidra till avradikalisering. Dialog är centralt i detta arbete, både med enskilda personer och organisationer.

Radikalisering kan beskrivas som de processer som leder till en ideologisk eller religiös aktivism för att införa genomgripande förändringar i samhället. Säkerhetspolisen avser med radikalisering den process som leder till att en individ eller grupp använder, främjar eller förespråkar våld i politiskt syfte — alltså de våldsamma och olagliga formerna — och det är dessa vi arbetar för att förebygga och motverka. Under de senaste åren har personer som radikaliserats — och är födda och/eller uppvuxna i europeiska länder — legat bakom några av de mest uppmärksammade europeiska terrorattentaten i modern tid: Madrid 2004 och London 2005.

Radikalisering i olika miljöer


Begreppet radikalisering används ofta synonymt med en utveckling som äger rum i våldsfrämjande islamistiska miljöer, men samma process uppträder även i andra politiska eller religiösa sammanhang. Säkerhetspolisens projekt om radikalisering har utgått från de våldsfrämjande politiska eller religiösa miljöer som idag är de mest aktiva i Sverige; våldsfrämjande islamistiska grupper, den högerextrema vit makt-miljön och den vänsterextrema autonoma miljön. Att underlätta för de personer som vill lämna våldsbejakande aktivism är en del av Säkerhetspolisens brottsförebyggande arbete. Bara med en bra förståelse för de processer som leder till att personer stödjer, bidrar till eller begår ideologiskt motiverade brott har vi möjlighet att arbeta förebyggande. I projektet har vi bland annat utbytt kunskap och erfarenheter med såväl akademiker som säkerhets- och underrättelsetjänster och personer som lämnat radikala miljöer.


Uppdaterades: 2009-05-07 "


Källa, Säpo 7 maj 2009:De båda versionerna dyker upp genom att googla på Säpos projekt "Radikalisering och avradikalisering":
I

Inga kommentarer: