2012-07-09

Efter Medievärldens mejl till Skånskan om Avpixlat stängdes Sevedsbloggen


Fredag eftermiddag 6 juli 2012 sände tidningen Medievärlden ett mejl till Skånska Dagbladet. De undrade om Hera Lamppu Maduro som skriver Sevedsbloggen i Malmö. Dagen efter, lördag 7 juli 2012 meddelar Hera Lamppu Maduro att Skånska Dagbladet brutit samarbetet med henne så att Sevedsbloggen stängs:

http://blogg.skanskan.se/seved/2012/07/07/slutord/

Skånskan betalade en tid  Hera Lamppu Maduro för att skriva Sevedsbloggen. Men när hon inledde det unika samarbetet med att även skriva för bloggen Avpixlat fredag 6 juli 2012 kom saken i annan dager:

http://avpixlat.info/2012/07/06/bloggare-utfrysen-efter-politiskt-inkorrekta-asikter-skriver-for-avpixlat/

Det unika bestod i att den svenska dagstidningen Skånska Dagbladet betalde Hera för att blogga om den invandrartäta malmöstadsdelen Seved, och hålla inne med sin kritik mot invandringspolitiken. Samtidigt som Hera fritt på Avpixlat kunde uttrycka kritik mot invandringspolitiken när hon skrev om Seved hos Avpixlat. I Skånskan gavs alltså en falsk bild och på Avpixlat den sanna bilden.

Detta kände Sydsvenska Dagbladet till, men ville inte ta upp saken. Anledningen kan endast vara att det helt unika dubbla samarbetet skulle öppna ögonen på befolkningen. Även Sveriges Radio Malmö intresserade sig för samarbetet men tystade ner saken.

Så länge inga media konfronterade Skånska Dagbladet eller skrev om saken kunde saken hållas gömd för befolkningen och Skånska Dagbladet kunde fortsätta samarbetet.

Bloggen Muslimska Friskolan kontaktade i fredags 6 juli tidningen Medievärlden för att de skulle göra en artikel och uppmärksamma det unika samarbetet som var en triumf för Avpixlats trovärdighet och avslöjande nederlag för PK-media. Medievärlden sa att de visserligen hade stängt för sommaren samma dag, men att detta var så pass intressant, att de genast skulle mejla Skånska Dagbladet.

Tydligen blev detta droppen för Skånska Dagbladet. Om inte samarbetet hade avbrutits omedelbart, så hade Medievärlden kunnat publicera en artikel om saken och det unika dubbla samarbetet hade varit känt bland Sveriges journalister.

Men varför får vi inget veta om detta mejl som stängde Sevedsbloggen?

För Medievärlden är svaret givetvis att när Sevedsbloggen stängdes omedelbart fanns inget att skriva om.

För Skånska Dagbladet passar det utmärkt att inte berätta att de fegade ur och stängde bloggen efter mejl från Medievärlden. Eftersom få känner till mejlet så tystar Skånskan ner det för att slippa kritik.

Men varför berättar Hera som skrev Sevedsbloggen inte på sin nya blogg om mejlet som gjorde Skånskan skrajsen? Känner Hera inte till mejlet? Eller har hon avtalat med Skånskan att de tillsammans ska hålla tyst om att Medievärlden ville skriva en artikel så snart Skånskan svarade på Medievärldens frågor?

För på Heras nya blogg syns inte ett spår om vad som definitivt avgjorde saken:

http://hera.bloggo.nu/

Det verkar som om endast eller åtminstone med säkerhet blott Medievärlden, Skånska Dagbladet och bloggen Muslimska Friskolan känner till mejlet. Mejlet är pusselbiten till varför Sevedsbloggen stängdes. Ingenstans ges någon definitiv förklaring.

Hoppas denna bloggpost bringat klarhet.

Synd dock att samarbetet avbröts.

Motivet från bloggen Muslimska Friskolan var att göra samarbetet känt och att Medievärldens mejl skulle mynna ut i en artikel. Inte stänga Sevedsbloggen.

Tydligen är fördomsfria personer som Hera Lamppu Maduro inte bara obekväma. Media använder unisont taktiken att osynliggöra hennes verk, där Hera önskade ena människor från vänster till höger. Hera var för farlig för att omnämnas i etablerad press.

Tidningen Resumé avböjde att skriva om saken eftersom Almedalen tog upp all deras tid påstod de. Ett snyggt sätt att tysta ner saken. Men obegripligt eftersom mediapolitiken stod i centrum för debatten på Almedalen just den aktuella veckan:

http://www.medievarlden.se/blogg/axel-anden/2012/07/far-sd-en-rattvis-behandling-i-media

Inga kommentarer: