2012-07-05

Skolinspektionen kritiserar Rosengårds religion islam


På sidorna A4 och A5 torsdag 5 juli 2012 sågar Skånska Dagbladet Rosengårdsskolan. Kritiken kommer från Skolinspektionen som vårterminen 2012 besökt högstadiet två gånger. Rektor Lars Birgersson är petad och den nya rektorn är på semester. Artikeln finns tyvärr inte på webben.

Den intressantaste punkten är där Skolinspektionen kritiserar Rosengårds fattigaste stadsdel Herrgården för dess religiösa inflytande. Underförstått är det islam som menas då Herrgårdens fattiga befolkning till nästan uteslutande del utgörs av muslimer. Alltså menar Skolinspektionen att problemen på Rosengårdsskolan vore mindre om upptagningsområdet Herrgården bestod av färre muslimer.


Av Skolinspektionens rapport verkar det som om Rosengårdsskolans lärare vill befria eleverna från islam för att ersätta denna tro med demokrati:

"Under besöket på Rosengårdsskolan möter Skolinspektionen hos ledning och personal en vilja att förbereda eleverna för ett kommande liv i samhället utanför stadsdelen. Flera intervjuade lärare förmedlar en bild av Rosengårdsskolans upptagningsområde som en isolerad och sluten miljö, avskild från resten av samhället, en bild som tycks utgöra fonden för deras pedagogiska och fostrande ambitioner så som de framträder i intervjuerna. I ambitionerna synes ingå vad som kan beskrivas som att frigöra eleverna från den miljö som kvarteret Herrgården utgör. Som exempel på inslag i denna miljö lyfter intervjuade lärare bland annat vad de menar är de religiöst präglade normer och värderingar som råder där. I intervju beskriver lärare sig som de enda representanterna för samhället utanför Herrgården och säger sig försöka vara goda förebilder och "en demokratisk utpost"."

Källa, Skolinspektionens rapport efter kvalitetsgranskning av skolornas arbete med demokrati och värdegrund vid Rosengårdsskolan 7 – 9 i Malmö kommun 20 juni 2012:


http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/2012/07-08-juli-augusti/kvalgr-demokrati-malmo-rosengardsskolan-r.pdf


Skolinspektionens beslut om Rosengårdsskolans högstadium 20 juni 2012:

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/2012/07-08-juli-augusti/kvalgr-demokrati-malmo-rosengardsskolan-b.pdf

Inga kommentarer: